Quay lại

Thủ tục

Số hiệu PBS09A
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh  động vật gửi hồ sơ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

 Sau khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá cơ sở chăn nuôi.

 Tại thời điểm kiểm tra, đánh giá thì lấy mẫu gửi Phòng thử nghiệm được chỉ định. Nếu kết quả thẩm định không đạt yêu cầu thì có văn bản gửi cho tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ.

Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tỉnh Sơn La (http://dvc.sonla.gov.vn), trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện (Địa chỉ: Số 01, đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ hơ:
- Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 
- Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Phụ lục IIa, IIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT;
- Báo cáo kết quả giám sát theo quy định tại điều 8, điều 21 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT;
- Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có);
- Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP còn hiệu lực (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Điều kiện thực hiện Không
Thời hạn giải quyết hồ sơ Trong thời gian 15 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân; tổ chức
Lệ phí thủ tục (theo Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y).
+ Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã (do Cơ quan thú y địa phương thực hiện): 300.000đ/lần.
 + Thẩm định cơ sở, trại chăn nuôi (do Cục Thú y thực hiện theo yêu cầu của chủ cơ sở): 1.000.000đ.
                          
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận 
Văn bản pháp lý + Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/7/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật;
+ Thông tư  285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.
Biểu mẫu thủ tục