Quay lại

Thủ tục hành chính

Số hiệu LCS03A
Tên thủ tục Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)(DVC Thử nghiệm)
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ gửi về Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép Sở Thông tin và Truyền thông trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thực hiện Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Thành phần, số lượng hồ sơ + Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin;
+ Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền;
+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
+ Măng-sét của bản tin;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).
Điều kiện thực hiện + Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;
+ Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin;
+ Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Giấy phép.   
Văn bản pháp lý + Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế Xuất bản bản tin;
+ Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc Uỷ quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin./.
Biểu mẫu thủ tục