Quay lại

Thủ tục hành chính

Số hiệu LVS04A
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(DVC Thử nghiệm)
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải thực hiện đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:
+ Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;
+ Thay đổi tên miền;
+ Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
+ Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;
+ Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;
+ Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.
Hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp đề nghị sửa đổi, bổ sung gửi đến Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La .
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép; trường hợp từ chối Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.

- Nộp qua trang dvc.sonla.gov.vn

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);
+ Các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều kiện thực hiện Không
Thời hạn giải quyết hồ sơ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Giấy phép.
Văn bản pháp lý + Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
+ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội./.
Biểu mẫu thủ tục