Quay lại

Thủ tục

Số hiệu LVS04A
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Trình tự thực hiện
1. Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:
- Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp;
- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm;
- Thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp cung cấp thông tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cấp cho các thiết bị di động).
2. Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp giấy phép.
Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thực hiện

-  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La;
- Thông qua hệ thống bưu chính;
- Dịch vụ công trực tuyến

 

Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:
e) Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);
f) Các tài liệu chứng minh có liên quan.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Điều kiện thực hiện Không
Thời hạn giải quyết hồ sơ 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Giấy phép.
Văn bản pháp lý
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Biểu mẫu thủ tục