Quay lại

Thủ tục hành chính

Số hiệu LVS05A
Tên thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(DVC Thử nghiệm)
Trình tự thực hiện Bước 1: 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.

- Nộp qua trang dvc.sonla.gov.vn

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn);
+ Bản sao giấy phép.
 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Điều kiện thực hiện Không
Thời hạn giải quyết hồ sơ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện  Giấy phép.
Văn bản pháp lý + Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
+ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội./.
Biểu mẫu thủ tục