Quay lại

Thủ tục

Số hiệu EAS01A
Tên thủ tục Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế(DVC Thử nghiệm)
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp phiếu khai thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy  định. Trường hợp sau khi đã bổ sung, chỉnh sửa mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu hẹn  cho người nộp hồ sơ. Chuyển hồ sơ tới Phòng công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở tiến hành thẩm định theo qui định của pháp luật.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
+ Trường hợp đủ điều kiện, Phòng công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở tham mưu cho Giám đốc Sở cấp phép. Trường hợp không đủ điều kiện Phòng công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận.
+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện Phòng công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.
Bước 4.Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy xác nhận, mang theo Giấy hẹn đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
Cách thực hiện - Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
- Nộp qua trang dvc.sonla.gov.vn
Thành phần, số lượng hồ sơ 01 phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
Điều kiện thực hiện Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế với công suất trên mức miễn trừ khai báo.
Thời hạn giải quyết hồ sơ + Thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả: 03 ngày.
+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả): tối đa là 30 phút làm việc.
+ Thời gian thẩm định hồ sơ: Phòng công nghệ và Quản lý khoa học cơ sở
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Tối đa là 02 ngày làm việc.
+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa thì tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa (thời gian bổ sung, hoàn thiện không  được tính vào thời gian thẩm định).
+ Thời gian thông báo đến nhận giấy phép: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế với công suất trên mức miễn trừ khai báo.
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khai báo.
Văn bản pháp lý + Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
+ Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ./.
Biểu mẫu thủ tục