Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
3
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
4
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
5
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
6
Quản Lý Cạnh Tranh
Sở Công thương
3
7
Giáo Dục Đào Tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
8
Hệ Thống Văn Bằng Chứng Chỉ
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
9
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
10
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
11
Việc Làm
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
12
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4
13
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
3
14
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
15
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
16
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
17
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
18
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
19
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
20
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
Trang: 1  2  3  4  5  6  7