Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Việc Làm
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
2
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
3
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4
4
Bảo Trợ Xã Hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
5
Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3