Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
3
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
4
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
5
Văn Thư Lưu Trữ
Sở Nội vụ
4
6
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
7
Quản Lý Cạnh Tranh
Sở Công thương
3
8
An Toàn Thực Phẩm
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
9
Giáo Dục Đào Tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
10
Hệ Thống Văn Bằng Chứng Chỉ
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8