Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
3
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
4
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
5
Văn Thư Lưu Trữ
Sở Nội vụ
4
6
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
7
Quản Lý Cạnh Tranh
Sở Công thương
3
8
Giáo Dục Đào Tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
9
Hệ Thống Văn Bằng Chứng Chỉ
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
10
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
11
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
12
Việc Làm
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
13
Báo Chí
Sở Thông tin và Truyền thông
3
14
Báo Chí
Sở Thông tin và Truyền thông
3
15
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
16
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
17
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
18
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
19
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
20
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
21
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
22
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
23
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
24
Đầu Tư Tại Việc Nam
Sở Kế hoạch và Đầu tư
3
25
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
26
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
27
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
28
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
29
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
30
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
31
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
32
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
33
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
34
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4
35
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4
36
Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thủy Sản
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
37
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
38
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
39
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
40
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
41
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
42
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
43
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
44
Hạ Tầng Kỷ Thuật
Sở Xây dựng
3
45
Bảo Trợ Xã Hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
46
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
47
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
48
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
49
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
50
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
Trang: 1  2  3