Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
3
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
4
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
5
Văn Thư Lưu Trữ
Sở Nội vụ
4
6
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
7
Quản Lý Cạnh Tranh
Sở Công thương
3
8
An Toàn Thực Phẩm
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
9
Giáo Dục Đào Tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
10
Hệ Thống Văn Bằng Chứng Chỉ
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
11
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
12
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
13
Việc Làm
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
14
Báo Chí
Sở Thông tin và Truyền thông
3
15
Báo Chí
Sở Thông tin và Truyền thông
3
16
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
17
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
18
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
19
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
20
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
21
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
22
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
23
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
24
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
25
Đầu Tư Tại Việc Nam
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
26
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
27
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
28
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
29
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
30
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
31
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
32
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
33
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
34
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
35
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4
36
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4
37
Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thủy Sản
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
38
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
39
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
40
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
41
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
42
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
43
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
44
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
45
Hạ Tầng Kỷ Thuật
Sở Xây dựng
3
46
Bảo Trợ Xã Hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
47
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
48
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
49
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
50
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
51
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
52
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
53
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
54
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
55
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
56
Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
57
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
58
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
59
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
60
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
61
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
62
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
63
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
64
Quy hoạch, Kiến trúc
Sở Xây dựng
3
65
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
66
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
67
Nội Vụ
Huyện Mộc Châu
3
68
Nội Vụ
Huyện Mộc Châu
3
69
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
70
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
71
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
72
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
73
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
74
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
75
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
Trang: 1  2