Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
3
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
4
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
5
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
6
Quản Lý Cạnh Tranh
Sở Công thương
3
7
Giáo Dục Đào Tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
8
Hệ Thống Văn Bằng Chứng Chỉ
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
9
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
10
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
11
Việc Làm
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
12
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4
13
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
3
14
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
15
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
16
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
17
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
18
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
19
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
20
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
21
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
22
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
23
Đầu Tư Tại Việc Nam
Sở Kế hoạch và Đầu tư
3
24
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
25
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
26
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
27
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
28
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
29
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
30
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
31
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
32
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
33
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4
34
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
35
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
36
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
37
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
38
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
39
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
40
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
41
Hạ Tầng Kỷ Thuật
Sở Xây dựng
3
42
Bảo Trợ Xã Hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
43
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
44
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
45
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
46
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
47
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
48
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
49
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
50
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
51
Bưu chính viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông
3
52
Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
53
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
54
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
55
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
56
Lưu Thông Hàng Hóa
Sở Công thương
3
57
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
58
Quy hoạch, Kiến trúc
Sở Xây dựng
3
59
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
60
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
61
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
62
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
63
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
64
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
65
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
66
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
67
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
68
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
69
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
70
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
71
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
72
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
73
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
74
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
75
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
Trang: 1  2