Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  5  6  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
21
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
22
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
23
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
24
Đầu Tư Tại Việc Nam
Sở Kế hoạch và Đầu tư
3
25
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
26
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
27
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
28
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
29
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
30
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
31
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
32
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
33
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
34
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4
35
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4
36
Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thủy Sản
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
37
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
38
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
39
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
40
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
Trang: 1  2  3  4  5  6