Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  5  6  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
21
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
22
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
23
Đầu Tư Tại Việc Nam
Sở Kế hoạch và Đầu tư
3
24
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
25
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
26
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
27
Dược - Mỹ Phẩm
Sở Y tế
3
28
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
29
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
30
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
31
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
32
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
4
33
Người Có Công
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
4
34
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
35
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
36
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
37
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
38
Đất Đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
3
39
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
40
Công Chứng
Sở Tư pháp
3
Trang: 1  2  3  4  5  6