Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  5  6  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
61
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
62
Xây dựng
Sở Xây dựng
3
63
Quy hoạch, Kiến trúc
Sở Xây dựng
3
64
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
65
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
66
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
67
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
68
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
69
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
70
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
71
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
72
Tư Pháp
Huyện Mộc Châu
3
73
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
74
Văn Hóa
Huyện Mộc Châu
3
75
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
76
Thông Tin - Truyền Thông
Huyện Mộc Châu
3
77
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
78
Lao động, Thương binh và xã hội
Huyện Mộc Châu
3
79
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
80
Tài Chính - Kế Hoạch
Huyện Mộc Châu
3
Trang: 1  2  3  4  5  6