Quay lại

Thủ tục

Số hiệu QĐ-BGD&ĐT51-2002
Tên thủ tục Chuyển trường đối với học sinh THPT
Trình tự thực hiện - Trình tự thực hiện:
 + Chuyển trường trong cùng tỉnh:
 Bước 1. Người có nhu cầu chuyển trường viết đơn xin chuyển trường có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
 Bước 2. Hiệu trưởng trường THPT nơi học sinh chuyển đi cấp giấy giới thiệu, hồ sơ hợp lệ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 Bước 3. Phòng chuyên môn được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền kiểm tra hồ sơ và xem xét nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy giới thiệu về trường nơi học sinh chuyển đến, để trường THPT đó tiếp nhận và bố trí học sinh vào lớp học.
 Chuyển trường từ tỉnh Sơn La đi các tỉnh, thành phố khác:
 Bước 1. Như chuyển trường trong tỉnh.
 Bước 2. Hiệu trưởng Trường THPT nơi học sinh chuyển đi cấp Giấy giới thiệu  và gửi hồ sơ hợp lệ đến Sở Giáo dục và Đào tạo;
 Bước 3. Sở Giáo dục và Đào tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, xem xét và cấp Giấy giới thiệu chuyển trường đến sở Giáo dục và Đào tạo nơi học sinh chuyển đến để Sở Giáo dục và Đào tạo đó tiếp nhận và giới thiệu học sinh vào học tại các Trường THPT.
  Chuyển trường từ các tỉnh, thành phố khác đến:
 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tiếp nhận giấy giới thiệu và hồ sơ kiểm tra xem xét, cấp Giấy giới thiệu cho học sinh đến trường nơi học sinh chuyển đến. Trường THPT nơi học sinh xin đến tiếp nhận giấy giới thiệu và hồ sơ, bố trí học sinh vào lớp học.
 + Chuyển trường từ trường THPT bình thường sang trường THPT chuyên biệt (Trường chuyên, trường PTDTNT) theo quy chế riêng của Trường chuyên biệt đó. Trình tự thực hiện các bước như trên.
+ Chuyển trường từ các trường ngoài công lập của các tỉnh, thành phố khác đến, do sở Giáo dục & Đào tạo xem xét và giải quyết từng trường hợp cụ thể.  
Cách thực hiện Trực tiếp tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký.
+ Học bạ (bản chính).
+ Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản chứng thực).
+ Bản sao giấy khai sinh.
+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấpTHPT 
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo nơi đi cấp (Trường hợp xin chuyển từ tỉnh , thành phố khác đến).
+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh thị tốt nghiệp (nếu có).
+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến vơi những học sinh chuyển trường do chuyển nơi cư trú.
+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Điều kiện thực hiện + Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
+ Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường
Thời hạn giải quyết hồ sơ 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Giấy giới thiệu chuyển trường
Văn bản pháp lý + Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
+ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
Biểu mẫu thủ tục