Quay lại

Thủ tục

Số hiệu TT- BGDĐT19-2015
Tên thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Bước 2. Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, Công chức tiếp nhận tiếp hành thẩm định hồ sơ, đối chiếu với bảng ghi điểm thi hoặc danh sách trúng tuyển lưu tại sở. Nếu chính xác Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản sao. 
Bước 3. Cá nhân nhận trực tiếp kết quả tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu điện
Cách thực hiện Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ quy định, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Điều kiện thực hiện + Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ ghi nội dung trên văn bằng, chứng chỉ;
+ Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên văn bằng, chứng chỉ trước khi ký nhận văn bằng, chứng chỉ;
+ Phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật khi không trực tiếp đến nhận văn bằng, chứng chỉ;
+ Giữ gìn, bảo quản văn bằng, chứng chỉ; không được tẩy xóa, chỉnh sửa các nội dung trên văn bằng, chứng chỉ; không được cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ;
+ Sử dụng quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ kèm theo văn bằng, chứng chỉ sau khi được chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;
+ Trình báo cho cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ và cơ quan công an nơi gần nhất khi bị mất bản chính văn bằng, chứng chỉ;
+ Nộp lại văn bằng, chứng chỉ cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi văn bằng, chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi văn bằng, chứng chỉ.
Thời hạn giải quyết hồ sơ 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Trường hợp gửi hồ sơ xin cấp bản sao từ sổ gốc qua đường bưu điện, chậm nhất trong vòng 3 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí thủ tục Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao
Kết quả thực hiện Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)
Văn bản pháp lý +  Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
+ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
+ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
+ Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
+ Thông tư số 19/2015/TT- BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ GDĐT ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Biểu mẫu thủ tục